Water

Het Nederland van vandaag de dag zou niet bestaan zonder het waterbeheer. Wereldwijd wordt er gekeken naar de manier waarop Nederland omgaat met wateroverlast en de droogteplroblematiek in een laaggelegen en dichtbevolkte delta. Doordat er meerdere belangen zijn in een relatief klein gebied ontstaan er complexe vraagstukken deze vragen daardoor om een integrale benadering. EMRU Advies BV is uw partner in het watermanagement en heeft zich in de afgelopen jaren gesprecialiseerd in (grond-)watersysteembeheer en sustainability. Wij kunnen u daarbij resultaatgericht voorzien van advies en ondersteuning in de vorming van beleid, strategie en visie. Om op die manier een bijdrage te leveren aan de oplossingen van uw complexe vraagstukken op het gebied van water.