Item divider niet geregistreerd of heeft geen view.php bestand.

Bezoekadres
Marsweg 89a, 7202 AT, Zutphen

Postadres
Anjerlaan 10, 7231 HL, Warnsveld

Telefoon0575 - 46 91 03
Emaillennart@emru.nl

Projectmanagement

EMRU excelleert op het gebied van project- en procesbeheersing

Tijdens een project is het relevant een heldere koers uit te stippelen en het doel voor ogen te houden. Om te voorkomen dat er stagnaties ontstaan of partijen zich niet aan afspraken houden, is het inschakelen van EMRU een verstandige keuze. Wij ondersteunen adequaat alle fasen van het civiel technische project zodat doelstellingen tijdig worden behaald.

Projectbeheersing

Projectmanagement speelt een cruciale rol in het realiseren van succesvolle projecten. Onze toegewijde projectmanagers werken nauw samen met multidisciplinaire teams om complexe technische uitdagingen aan te pakken en innovatieve oplossingen te bieden. Vanaf de initiële planning tot de uiteindelijke oplevering bewaken we zorgvuldig de scope, planning, kosten en kwaliteit van elk project.

Ons projectmanagementproces omvat heldere doelstellingen, efficiënte communicatie, risicobeheer en voortdurende evaluatie om ervoor te zorgen dat we de verwachtingen van onze klanten overtreffen. We streven ernaar om flexibel te zijn in het aanpassen van onze aanpak aan de unieke eisen van elk project, terwijl we tegelijkertijd een hoog niveau van professionaliteit en transparantie handhaven.

De professionals van EMRU staan voor u klaar op het gebied van:

  • Projectbeheersing
  • Projectmanagment
  • Technisch management
  • Omgevingsmanagement
  • Contractmanagement
  • Projectleider
  • Toezichthouder

Bij EMRU geloven we dat succesvol projectmanagement niet alleen draait om het voltooien van taken, maar ook om het opbouwen van duurzame relaties met klanten, partners en collega’s. Met onze bewezen expertise in projectmanagement streven we ernaar om projecten op tijd, binnen het budget en met uitmuntende kwaliteit af te ronden, terwijl we tegelijkertijd onze reputatie als innovatieve en betrouwbare partner versterken.

Omgevingsmanagement

Het doel van omgevingsmanagement is met behulp van communicatie draagvlak bij de stakeholders en overige betrokkenen te creëren, voor een beter verloop van de projecten. Hierin is het belangrijk dat verschillende partijen elkaars belangen kennen en respecteren. Pas daarna kan de creatieve zoektocht naar een gezamenlijk einddoel worden ingezet. In alle fasen is de omgeving van invloed op het verloop van complexe infrastructurele projecten. Zo is draagvlak bepalend bij de initiatieffase. In de voorbereidingsfase verschuift de focus naar de vele juridische en maatschappelijke randvoorwaarden. Maar ook de uitvoering, de overdracht en de exploitatie kennen momenten waarop de omgeving het verloop van de het project kan bepalen. Door de ervaring van de EMRU Adviseurs worden die momenten tijdig onderkent om de risico’s van de omgevingsinvloed op het project te minimaliseren. Dit vertaalt zich veelal in winst in tijd, budget en/of kwaliteit.

Contractmanagement

Om de afspraken met leveranciers en (onder)aannemers duidelijk en transparant vast te leggen, is er een methodiek ontwikkeld waarmee EMRU actief kan sturen. De verkregen input, getekende contracten en eventuele wijzigingen worden eenduidig vastgelegd, beheerd en bewaakt. Hiermee worden contracten volledig benut en kunnen er relatief eenvoudig managementrapportages worden gegenereerd.