Ruimtelijke ordening

Nederland heeft een beperkt oppervlak en wij beseffen dat daar zorgvuldig mee om moet worden gegaan. Het realiseren van een woonwijk, het aanleggen van een weg of het beschermen van een natuurgebied. Deze ontwikkelingen staan nooit op zichzelf. De realisatie van concrete projecten vraagt een integrale aanpak. Zo dienen ruimtelijke visies vanaf de eerste aanzet getoetst te worden aan haalbaarheid, niet alleen vanuit financieel oogpunt maar ook het draagvlak uit de betrokken stakeholders en gemeenschap. De rol van de overheid is in een transitie van regie naar faciliterend waarbij in sommige gevallen samenwerkingsverbanden niet uitgesloten kunnen worden. Voor EMRU Advies BV is water de blauwe draad in het ruimtelijke beleid als het gaat om gebiedsontwikkelingen.

Wij kunnen voor u het gebiedsontwikkelingsprocesbegeleiden vanaf de verkenningsfase tot en met de herinrichting. Wij hebben een realistisch oog voor de haalbaarheid van plannen en zijn bij uitstek gespecialiseerd om de positie en mogelijkheden voor participanten in de uitvoering te beoordelen. Afhankelijk van de rol die u wenst kunnen wij de verschillende belangen samenbrengen. Waarbij wij gebruik maken van onze eigen kennis op het gebied van watersystemen, grondzaken, procesbegeleiding, technisch management en overeenkomsten. Desgewenst kunnen wij u ook voorzien van strategisch advies en regelingen in uw gebiedsontwikkelingen implementeren.