Watermanagement

Water is iets machtigs, zeker in Nederland. Door verandering van klimaat worden uitdagingen rondom het beheren en behouden van een gezonde en veilige leefomgeving groter. Watermanagement is een uiterst belangrijk aspect binnen de facetten van de beheersing van gebieden. EMRU Advies is de innovatieve en daadkrachtige partner op het gebied van oplossingen in toekomstbestendig watermanagement.

De oplossingen voor het huidige watermanagement zijn veelal met technische maatregelen ingevuld. Daarbij zijn de grenzen van de maakbaarheid feitelijk bereikt. Het is tijd voor een vernieuwingsslag, welke vraagt om een andere denkwijze en benadering. Dat doen wij.

Enerzijds dienen er robuustere en flexibelere oplossingen te komen om mitigerende en adaptieve maatregelen te treffen. Anderzijds dient water als ordenend principe te worden gehanteerd en moet er gebruik te worden gemaakt van het natuurlijke systeem.

De adviseurs van EMRU staan voor u klaar met advies op het gebied van

  • Watersystemen
  • Stedelijk water
  • Geohydrologie
  • Waterkwantiteitsopgaven
  • Waterkwaliteit
  • Meetprotocollen