Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening is een uitdagend proces dat vraagt om innovatief en doortastend denken, handelen en pionieren. 
Dat kunnen wij.

Ten grondslag ligt de complexiteit van de vraagstukken omtrent het inrichten van een toekomstbestendige omgeving. EMRU Advies is de daadkrachtige, creatieve en realistische partner bij het proces omtrent het ontwikkelen van ruimtelijke ordening. Bij het bepalen van een strategie voor het indelen van het gebied, dient er rekening gehouden te worden met diverse componenten. Belangen, functies, toekomstige ontwikkeling en regelgeving in relatie tot de ruimtelijke ordening maken dat er realistisch maar creatief naar de processen en realisatie gekeken dient te worden.

De adviseurs van EMRU staan voor u klaar op het gebied van

  • Beleidsvorming
  • Beleidsimplementatie
  • Ontwikkeling van handreikingen
  • Veiligheidsvraagstukken