Grondzaken

Correct beheer van overheidseigendommen is gericht op een duurzame continuïteit van de onroerende goederen. Hierbij wordt zowel de ruimtelijke kwaliteit als de exploitatie bedoeld. Belangrijk bij gebiedsgericht beheer is de constante optimale balans tussen mens, omgeving en economie. Die zoeken wij.

EMRU Advies is daadkrachtige deskundige op het gebied van alle geldende regels en wetgevingen aangaande grond- en pachtzaken. EMRU Advies weet door jarenlange expertise veilig uw belangen te behartigen en kan conflicterende belangen afwegen. Voor veel projecten en ambities is de beschikbare grond het basisbeginsel. Een belangrijk startpunt, want de gronden zijn schaars en moeilijk te verkrijgen. De processen en regelgevingen zijn zeer uiteenlopend en complex.

De adviseurs van EMRU staan voor u klaar voor advies op het gebied van

  • Zakelijke rechten
  • Kadastrale recherche
  • Vervaardigen van overeenkomsten en kaartmateriaal
  • Onderhandelingen
  • Pacht
  • Kwalitatieve verplichtingen
  • Beheer onroerend goed