Data-management

Onmisbaar in een correct proces is data. Tegenwoordig is kwalitatief goede data een vereiste. Bij data-management wordt de actuele dynamische data (real-time) en de statische historische data gemonitord. Dat regelen wij.

EMRU Advies is expert op het gebied van data processing, analyses en planning en alle bijbehorende uitdagingen die daar bij gepaard gaan.

Het inrichten van een juiste architectuur voor een centraal systeem met een centrale database, maakt dat iedere betrokkene met dezelfde gegevens werkt. Belangrijk, want dit verkleint de kans op fouten in (verkeerde) data en analyses, wat grote gevolgen kan hebben op beleidsbeslissingen.

De adviseurs van EMRU staan voor u klaar met advies op het gebied van

  • Meetnetmanagement
  • Datavalidatie
  • GIS-analyses
  • Herijken van kunstwerken (stuwen en gemalen)
  • Monitoringsplannen opstellen
  • Op orde krijgen en houden van (geo)data